khwab mein Bhains ko dekhna

ranz va gam ki dalil hai.