khwab mein Baal khule hue chehre se dekhna

amir aur garib dono ke li-e bawale jaan hai.