khwab me Bichchu ko lihaf ya kapde mai ghuste dekhna

iska koi dushaman ese hai jo batai gibat karke logo ko pahuchata hai.