khwab me Baag ka darwaja band krte dekhna

rizak mai tangi ho, talaak aurat ko ho.