khwab me Andy Aor Ghi Ka Bana Khana


Khwab main ajah izzat farhat o masarrat, rizaqe kaseer ghair shaadi shuda ke liye shaadi ki daleel hai.