khwab me Ambiya ko khush dekhna

deen v duniya mai izzat ho, paigambr ki jiyart nasib ho aur gajbnaak dekhna iske brks