khwab main Shauq Watan dekhna

Khwab main watan ki taraf ishtiyaaq peda hona beewee aur doston se judai aur faqeer ke baad ghunaa ki alaamat hia. agar us ke saath rona dhona bhi ho toh us ki taabeer achhi nahin hai.
Exit mobile version