khawab me Aysha Raziallahu Anhu dekhna


Hazrat aysha radi allah taala anha

1. aap radi allah taala anha ko khwab main dekhna kher o barkat ki daleel hai.


2. agar aap radi allah taala anha ko koi aurat dekhe toh achhi shohrat buland darja aur khanadan walon main badhe muqaam paegi.