khawab main galla dekhna

safar ranz va gam aur dosto se salam.