khawab main Chattano Par Ugne Wali Ghas dekhna

Khwab main ghaas milna ghair zaroori raaz ki baatein sunne ki daleel hai.