Aju tanasul do ya jyada dekhna

jitne dekhega utni aulad hone ki dalil.